Pad langs Raadhuis- en Zoutmansweg blijft discussiepunt

22-01-2017 Reeuwijk-Brug - Bij de ingang van de Zoutmansweg staat een bord met wandelaars en een rode fiets er op. Daarmee wordt aangegeven dat het eigenlijk een wandelpad is waar ook op gefietst mag worden. Veel fietsers nemen dit pad om opstoppingen op de weg te omzeilen of omdat ze op de weg fietsen gevaarlijk vinden. Het pad langs de Raadhuisweg en Zoutmansweg en de wegversmallingen blijven punten van discussie. Dat bleek tijdens de evaluatie

in de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag.

Met name Lizette Visscher (VVD) en Mark Koudijzer (CU) willen dat het fietspad in ere wordt hersteld. Henk Rijkenhuizen (BB-R) vraagt waarom het advies om asymmetrische wegversmallingen neer te leggen niet is opgevolgd. Gerrit Weerheim (SGP) vindt het pad geschikt voor onervaren fietsers, geoefende fietsers kunnen gewoon op de weg fietsen volgens hem.

Rob Passchier (CDA) wil de nieuwe meting die in april gepland staat afwachten. Elly Heemskerk (GL) pleit er voor om er of een voetpad of een fietspad van te maken. Elly de Vries (D66) is redelijk tevreden over de oplossingen die zijn doorgevoerd. Ze is ontevreden over de afstelling van de stoplichten aan het begin van de Zoutmansweg en over de wegversmallingen. Lisbeth Hertogh vindt de weg te rommelig.

De auto's kunnen elkaar niet passeren bij de wegversmallingen. Dat geeft nog wel eens hilarische situaties ter hoogte van het verkeerslicht bij de MFA. Wanneer het verkeerslicht op groen springt is niet duidelijk welke auto als eerste mag rijden.

Volgens wethouder Oskam is eerherstel van het fietspad niet gewenst omdat er dan onduidelijke situaties ontstaan bij de kruisingen. Volgens hem is de weg rommelig geworden doordat niet alle maatregelelen zijn doorgevoerd zoals die waren gepland. Hij had liever de verkeerslichten bij de MFA niet geplaatst en van het pad langs de weg een wandelpad gemaakt. Ook het eenrichtingverkeer op de Zoutmansweg richting Gouda had wat hem betreft beter doorgevoerd kunnen worden omdat verkeerslichten dan overbodig waren geweest.