Gemeente blijft werken aan verkeersveiligheid

24-01-2017 Reeuwijk-Brug - In april of mei van dit jaar wil de gemeente opnieuw de snelheid, het aantal vervoersbewegingen en categorieën voertuigen meten op de Zoutmansweg en Raadhuisweg. Dit gebeurt via telslangen. Uitgangspunt voor de weg blijft dat er een snelheidslimiet is van 30 km/ uur. Als de verkeersintensiteit dan nog te hoog blijkt voor de functie van de weg, wordt bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

De status van het gele pad langs de Breevaart maakt daar onderdeel van uit.

Na de inwonersbijeenkomst van 31 oktober vorig jaar, heeft de gemeente maatregelen genomen die op korte termijn mogelijk waren. Zo is de bewegwijzering op meerdere plekken verbeterd vanaf de rijksweg A12 richting Gouda. Ook is er een geslotenverklaring geplaatst voor vrachtauto’s, met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Raadhuisweg vanaf de rotonde Oude Tol. Verder is de Leeghwaterstraat in het project ‘herinrichting en ophoging bedrijventerrein Zoutman’ gemarkeerd als hoofdentree voor bedrijventerrein Zoutman. Ook wordt er een hoofdroute aangebracht op bedrijventerrein Zoutman. Tot slot is op het gele pad bebording geplaatst met de tekst ‘voetpad, fietsers te gast’.

Tijdens de inwonersbijeenkomst waren er veel verzoeken voor handhaving op snelheid door de politie. Inmiddels heeft de politie een snelheidscontrole gedaan en gaven ze aan dit vaker te willen doen. Hiernaast zijn er twee snelheidsdisplays ingezet op de Raadhuisweg en Zoutmansweg.