Geen parkeerkelder in verband met duur archeologisch onderzoek

24-12-2011 Bodegraven - Op het bouwterrein aan de Oud Bodegraafseweg tussen de bakkerij en de supermarkt, is afgelopen jaar tijdens archeologisch onderzoek een rij stevige palen gevonden, die waarschijnlijk een restant zijn van een Romeins Castellum. Er is ook Romeins aardewerk gevonden en dierlijk bot. Om te voorkomen dat er nog dieper in de grond gezocht moet worden, is de parkeerkelder geschrapt uit het plan voor een appartementencomplex op die locatie.

Bouwplan gewijzigd
Aanvankelijk was het de bedoeling om aan de Oud Bodegraafseweg een wooncomplex met 19 appartementen te bouwen met ondergrondse parkeerkelder. Omdat er meer vraag is naar kleinere goedkopere appartementen is het bouwplan gewijzigd van 19 grote naar 26 kleinere appartementen. Om de kosten voor het archeologisch onderzoek aanvaardbaar te houden is de parkeerkelder vervangen door een kelder op maaiveldniveau.

Raad van State keurt bestemmingsplan af
Omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de bouw van het appartementencomplex bij de Raad van State. De Raad van State deed op 16 maart 2011 uitspraak en verwierp het bestemmingsplan Kern Bodegraven voor de locatie van de bakkerij en voor de locatie van het appartementencomplex.

Het bestemmingsplan is verworpen omdat de bestemming voor de bakkerij op de papieren versie van het bestemmingsplan Kern Bodegraven afwijkt van de digitale versie. Om het leefklimaat in het appartementencomplex naast de bakkerij aanvaardbaar te maken, moeten er maatregelen worden getroffen die stank- en geluidsoverlast voorkomen. Die voorwaarden zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan dat geld op de locatie van het appartementencomplex.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Er ligt nu een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Er kunnen tot 1 februari 2012 zienswijzen worden ingediend.