College vraagt provincie mee te werken aan uitbreiding Vergeer Holland in Reeuwijk-Dorp

22-02-2012 Reeuwijk-Dorp - Het college besluit pas definitief om mee te werken aan de uitbreiding van Vergeer Holland aan de Reewal in Reeuwijk-Dorp, als Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een vrijstelling verleent van de verordening ruimte en er voldoende inzicht bestaat over de verkeerskundige consequenties van de uitbreiding.

Vergeer Holland wil zijn bedrijfsactiviteiten concentreren aan de Reewal in Reeuwijk-Dorp. Het bedrijf heeft nu een bedrijfslocatie aan de Dorpsweg in Reeuwijk-Dorp voor de opslag/rijping van kaas, twee locaties in Bodegraven en één in Woerden. Dat is niet efficiënt en het bedrijf wil alle activiteiten centreren in Reeuwijk-Dorp omdat het daar van oorsprong is gevestigd.

De voorgestelde plannen van Vergeer Holland zijn in strijd met het provinciaal ruimtelijk beleid. Het college heeft bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een principeverzoek ingediend om er achter te komen of Gedeputeerde Staten wil meewerken aan de voorgestelde bedrijfsontwikkeling door een ontheffing van de Verordening Ruimte te verlenen.

Het bedrijf wil de uitbreiding en de verwerving van de extra ruimte gebruiken om een aantal bestaande problemen met geluid en verkeersveiligheid,op te lossen. Het bedrijf heeft zijn plannen beschreven in de rapportage “Doorontwikkeling Vergeer Holland”.

Het college heeft in december 2011 een afspraak gemaakt met Vergeer Holland over het proces dat doorlopen moet worden om de bedrijfslocatie aan de Reeweg in Reeuwijk-Dorp uit te breiden en over de vergoeding van de kosten die de gemeente moet maken voor dit proces.

De gemeenteraad van Reeuwijk heeft op 20 december 2010 besloten om in te stemmen met de inhoud van het rapport “Doorontwikkeling Vergeer Holland” en dit als startdocument vast te stellen voor het vervolgtraject. Het college heeft mandaat gekregen om een anterieure overeenkomst te sluiten met Vergeer Holland voor het vervolgtraject. Ten slotte heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000,- ten behoeve het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.