Wie van de drie wordt het nieuwe gemeentewapen

02-01-2013 Bodegraven-Reeuwijk - Het college heeft de Hoge Raad van Adel gevraagd om een gemeentewapen te ontwerpen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De commissie Bestuur en Financiën bespreekt woensdag 9 januari het voorstel. De voorkeur van het college gaat uit naar ontwerp 1.

In het voorjaar van 2012 is overleg geweest met het de heer Rob Alkemade, streekarchivaris van het Regionaal Historisch Centrum te Woerden. De steekarchivaris heeft de historie van de wapens van de kernen beschreven en ontdekte vier kenmerkende symbolen:
- Hoed en spaden (Bodegraven, Bodegraafse Meije en gedeelte Nieuwerbrug))
- Reekop (Reeuwijk, Sluipwijk)
- Eend (Waarder + gedeelte Nieuwerbrug)
- Schapenschaar (Driebruggen)

Bij de beoordeling van het wapenontwerp hanteert de Hoge Raad van Adel de ministeriele richtlijnen. Artikel 2 van de in 1977 opgestelde richtlijnen bepaalt dat een veelheid aan wapenfiguren en een ingewikkelde schildverdeling vermeden moeten worden. Daarom is uiteindelijk voorgesteld om alleen de reekop en de hoed met spaden te verwerken in het schild. In ontwerp 3 is ook het slagenlandschap verwerkt.

Een gemeentewapen is niet wettelijk verplicht maar heeft volgens de gemeente cultuurhistorische waarde en het werkt verbindend, is representatief, is eeuwig en een stoffelijk teken van de nieuwe identiteit. Een wapen heeft een permanent karakter in tegenstelling tot een logo dat na een enige tijd weer kan wijzigen.

Een wapen straalt autoriteit uit bij uitingen van publiekszaken, zoals omslagen van de aktes van de burgerlijke stand, de stempels voor afschriften van de aktes van de burgerlijke stand en trouwboekjes. Met een gemeentewapen kan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een gemeentevlag en ook een ambtsketen behorende tot de regalia van de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk laten maken die het gehele grondgebied representeert.