Veplichte deelname ondernemersfonds is voor- en nadeel

21-12-2013 Bodegraven-Reeuwijk - De ‘commissie Ondernemersfonds’ van De Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk kan opgelucht adem halen want het op de nieuwjaarsreceptie aangekondigde ondernemersfonds komt er. Het nadeel is de verplichte deelname aan het fonds voor alle ondernemers met een pand in de gemeente. Dat nadeel is ook meteen een voordeel want doordat deelname verplicht is, draaien niet enkele ondernemers op voor de kosten van activiteiten waar andere ondernemers gratis van mee profiteren.

Wat is een ondernemersfonds
Een ondernemersfonds is een spaarpotje gevuld met belastinggeld waar een groep ondernemers gezamenlijk activiteiten van kan betalen. Bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, kerstverlichting in de straat, collectief inkopen, promotieactiviteiten, gezamenlijk onderhoud, etc.

Nieuw besluit over drie jaar

Het nog aan te stellen bestuur van het ondernemersfonds krijgt drie jaar de tijd om te laten zien dat de investeringen uit het fonds voor het merendeel van de ondernemers winst oplevert, zodat er tijdens de evaluatie voldoende draagvlak is om met het fonds door te gaan.

Hoe wordt het fonds gevuld
De gemeenteraad heeft 11 december 2013 unaniem ingestemd met een belastingverhoging van de onroerende zaakbelasting van 0,05% voor niet–woningen. Dat levert een bedrag op van € 368.000 euro voor het ondernemersfonds. Een deel daarvan wordt meteen weer teruggegeven aan de stichtingen en verenigingen die belast worden voor accommodaties maar geen ondernemers zijn.

Raad beslist over belastingverhoging
Omdat het om een belastingverhoging gaat, moet de raad toestemming geven voor het ondernemersfonds. Het CDA had grote moeite om in te stemmen met het voorstel omdat er bijna geen draagvlak is onder de ondernemers in het buitengebied voor een ondernemersfonds.

Lees ook: Ondernemers willen zelf bepalen waar belasting aan wordt besteed