Nog meer verzet tegen de otter

06-04-09 Bron AD Groene Hart Door AD VAN DEN HERIK
De buitengebieden van Bodegraven lenen zich niet voor de introductie van de otter. Het aanpassen van het landschap rond het dorp om de komst van de behendige viseter mogelijk te maken, tast de belangen van de agrariërs te veel aan.

Dat is de mening van de Bodegraafse gemeenteraad. Die schaarde zich unaniem achter een motie van CDA'er Jaco Kastelein. ,,De polders rond Bodegraven zijn daar gewoon niet geschikt voor'', beklemtoonde de indiener zijn voorstel.  Lees meer