Stichting Hugo Kotestein viert 40-jarig bestaan

29-03-2015 Groene Hart - Stichting Hugo Kotestein, in 1975 opgericht voor behoud en versterking van het historisch erfgoed in haar werkgebied, bestaat dit jaar 40 jaar. Het initiatief tot de oprichting is genomen door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SSHV) nadat een aantal historisch gebouwen in Woerden onder de slopershamer was gevallen. De stichting heeft zes werkgroepen te weten: Bodegraven-Reeuwijk, voorzitter Gert-Jan Rodenburg,

Harmelen, voorzitter Pier Sinia, Kamerik, voorzitter Hein Kuiper, Montfoort- Linschoten, voorzitter Peter Versloot, Oudewater, voorzitter Jan van ’t Riet, Woerden-Zegveld, voorzitter Piet Brak.

De werkgroep Bodegraven-Reeuwijk vraagt aandacht voor de oudste boerderij in Reeuwijk uit 1650.aan de Oukoopsedijk 10. De boerderij is in verval en moet opgeknapt worden. Het natuurgebiedje De Kromme Kamp in Waarder is voorlopig gered omdat het voorlopig niet ontwikkeld wordt. Kromme Kamp herbergt de resten van wat eens een Waterburcht, een verstevigde veste,was uit de periode rond 1108.

De werkgroep Bodegraven-Reeuwijk vindt dat de begraafplaats achter de dorpskerk in het centrum van Bodegraven er rommelig bij ligt. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats. Door de gemeente is toegezegd dat er met de voor groenonderhoud verantwoordelijke wethouder overlegd zal worden over de mogelijkheden voor een opknapbeurt.

Pand van Mak’s Wijnhandel Wilhelminastraat 78 Is opgenomen in het ‘Monumenten Inventarisatie Project’ (MIP) Zuid-Holland. Het ‘Lijkhuisje’ uit 1828 Hervormde Kerk te Waarder’ heeft nu geen beschermde status. Bescherming op termijn is wellicht nodig om negatieve ontwikkelingen te voorkomen. De werkgroep zal hierover contact opnemen met het kerkbestuur en wijzen op de historische waarde van het object.