Boerenprotest tegen plannen polder Bodegraven-Noord

14-04-2016 Bodegraven – Vanavond stond er een bonte verzameling van zo’n 20 tractoren met kiepers erachter op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis. De eigenaren zijn onder andere leden van LTO Noord Bodegraven en agrarische natuurvereniging De Parmey. De veehouders protesteren tegen het plan voor de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen.

De Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen zijn zogeheten Natura 2000 gebieden. Natuurmonumenten en adviesbureau Grontmij hebben een plan uitgewerkt om een natuurnetwerk te realiseren die een verbindingszone bevat tussen de beide Plassen. Deze verbinding ondersteunt volgens de bedenkers van het plan de natuurwaarden van deze twee gebieden en maakt het mogelijk dat de verschillende dieren kunnen ‘oversteken’ van het ene gebied naar het andere. Daarnaast is voorzien in een combinatie van botanische natuurdoelen en de versterking van de polder als weidevogelgebied.

Foto: Verschillende tractoren op het plein waren behangen met spandoeken.

Deze ecologische verbindingszone willen ze creëren door 100 hectare landbouwgrond ‘af te plaggen’ (het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing) tot een diepte van 40 centimeter, waardoor ‘nieuwe natuur’ er sneller en makkelijker gaat groeien. De veehouders in het gebied langs de Oude Rijn en de Meije zijn zeer ongerust over dit plan. Ze onderkennen het belang van een ecologische verbindingszone maar ze zijn bang dat door het grootschalig afplaggen van grond agrarisch gebruik nagenoeg onmogelijk wordt. Ook achten de veehouders het in strijd met de cultuurhistorische betekenis van de polders.

Foto: De raadzaal zat overvol, veehouders namen zelfs een 'tractor' mee naar binnen.

De veehouders zijn vanavond in groten getale naar het gemeentehuis getrokken. De raadszaal zit zo vol, dat een deel van het publiek beneden in de trouwzaal zit. Daar is alles wat in de raadszaal gebeurt te volgen via een groot scherm. Burgemeester Christiaan van der Kamp grapte bij het openen van de vergadering: “Er gaan in het dorp af en toe geluiden op om het Raadhuisplein als parkeerplaats te gebruiken. Vanavond is een goede eerste test, met alle tractoren die er staan.”

Foto: Burgemeester Van der Kamp spreekt de aanwezige veehouders toe.

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel en landschapsarchitect Freerk Kiesow geven vanavond een presentatie en toelichting op het plan van Natuurmonumenten en Grontmij. Daarna tonen de LTO en De Parmey hun zienswijze op het natuurnetwerk en schetsontwerp, en bieden ze een petitie aan waarin hun tegenargumenten nog kort staan beschreven. Ook melden ze in de petitie om spoedig met alle betrokken partijen in overleg te gaan, om wellicht tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden.


Foto's/tekst: Floris Veelenturf