Risico dat afplaggen een mislukking wordt is groot volgens De Parmey

17-04-2016 Bodegraven-Reeuwijk - Het protest van de boeren uit Bodegraven-Noord, dat afgelopen donderdag op het Raadhuisplein heeft plaatsgevonden, richtte zich vooral tegen het afplaggen van de grond. Natuurmonumenten, die eigenaar is van de grond die bestemd is voor de natuurlijke verbinding tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen, wil in 2018 de natuurlijke verbinding hebben aangelegd.

Natuurmonumenten wil de grond tot 40 cm afplaggen zodat het zaad van veldbloemen weer kan ontkiemen. Om het zaad te laten ontkiemen moet ook het waterpeil worden aangepast. Volgens de leden van de agrarische natuurvereniging De Parmey, zal er geen bloemenweide ontstaan maar een veld met zuurte en stikstof minnende stekelige planten zoals Pitrus en Lisdodde. Dat komt omdat er veel te veel stikstof in de lucht zit volgens de boeren.

Geschiedenis
Tijdens het Rondetafelgesprek dat afgelopen donderdag werd gehouden, lieten de raadsleden zich uitgebreid informeren door de heer Kiesow van de gemeente. Het plan om een natuurnetwerk aan te leggen stamt al uit 1995. De overheid heeft grond gekocht van boeren die vertrokken en heeft die grond vervolgens weer verpacht aan de achtergebleven boeren die aan schaalvergroting moesten doen om economisch rendabel te kunnen werken. Twintig jaar geleden was het plan nog om 486 ha natuurgebied aan te leggen. Door de economische crisis is dit teruggebracht naar 300 ha nu.Pleidooi van De Parmey
Kees Veldhuizen en Marcel Verwoerd legden in hun zienswijzen uit waarom de kans dat afplaggen van de grond een mislukking wordt groot is. Het pleidooi van Marcel Verwoerd is te vinden op de website van De Parmey. De agrarische natuurvereniging De Parmey pleit er voor om stapstenen aan te leggen als verbinding tussen de twee plassen. Een aantal van die stapstenen is voorzien van een vinkje wat betekent dat deze zijn overgenomen.

Luister hier hoe Kes Veldhuizen uitlegt waarom afplaggen volgens hem geen goed idee is. De geluidsopname is buiten op het Raadhuisplein gemaakt.

Aanbieden petitie
De agrarische natuurvereniging De Parmey bood een petitie aan aan burgemeester Christiaan van der Kamp.

.

Debat in de commissie.
De fractievoorzitter Jan Vergeer van het CDA is tevreden met de polder zoals die er nu uitziet. Het CDA wil koeien in de wei.De angst bestaat dat het plan mislukt door de klimaatverandering en door gebrek aan geld bij Natuurmonumenten voor deugdklik beheer.

Lisbeth Hertogh, fractievoorzitter van de PvdA, refereert aan het proces zoals dat is gelopen met het bestemmingsplan Reeuwijkse Plassen. Een dergelijk proces wil zij ook lopen om te komen tot het bestemmingsplan Bodegraven-Noord. Ze vraagt de wethouders om met de mensen die er wonen en de eigenaar van het gebied, Natuurmonumenten, te gaan praten om tot een oplossing te komen. GroenLinks en D66 sluiten zich bij dat voorstel aan.

De VVD sprak zich uit tegen vernatting. Lizette Visscher, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat de boeren gefaciliteerd moeten worden omdat zij het gebied aantrekkelijk maken voor bijvoorbeeld toerisme. Ze is ook bang dat het natuurgebied leidt tot het gebruik van meer bestrijdingsmiddelen omdat het zaad van onkruid zich verspreidt over het land.

Arie de Groot van de ChristenUnie vraagt zich af of het afnemen van agrarische grond nog wel van deze tijd is. Ook hij wil, net als het CDA, liever koeien in de wei maar begrijpt ook wel dat de gemeente het landelijk beleid moet uitvoeren.

Van der Smit, fractievoorzitter van de SGP, pleitte ervoor om uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren door het landbouweconomisch instituut naar de landbouweffecten voor het hele gebied. Verder is het volgens hem aan te raden om te onderzoeken of de natuurdoelen wel gehaald kunnen worden in zo'n klein gebied. Ook is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan volgens hem een aandachtspunt. Van der Smit wil graag onderzocht hebben of de beheerskosten wel gedragen kunnen worden door Natuurmonumenten. Van der Smit zei dat hij geen goed gevoel heeft bij afplaggen.

Vincent Rorive (Burgerbelangen) was onder de indruk van de zienswijze van Marcel Verwoerd, veehouder aan de Noordzijde, die uitlegde waarom afplaggen volgens hem niet het beoogde effect zal hebben. Vincent Rorive vraagt zich af of de aangelegde natuur wel een verbetering zal zijn.

Het Rondetafel gesprek is in zijn geheel terug te zien op de website van de gemeente.

Wethouder zoekt naar oplossing
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel legt uit, na het Ronde tafel gesprek dat op 14 pril 2016 is gehouden, hoe hij een oplossing denkt te vinden voor de boeren die grond pachten van Natuurmonumenten en die grond nu dreigen kwijt te raken.