Kiezers willen vooral toegankelijke zorg

12-03-2018 Bodegraven-Reeuwijk - In de verkiezingscampagne heeft de lokale partij Burgerbelangen aan de kiezers gevraagd om aan te geven welk onderwerp zij het belangrijkst vinden. Daaruit blijkt dat goede toegankelijke zorg het meeste is genoemd. 17% van de kiezers die meededen gaf dit onderwerp prioriteit.
 

Burgerbelangen heeft in de afgelopen campagneweken op verschillende locaties gestaan met een scorebord. Kiezers konden door drie ballen in kokers te deponeren aangeven welke thema’s zij het belangrijkste vinden. Voor de lokale partij Burgerbelangen was dit een vorm van “Burgerproof” de verkiezingen in gaan. Burgerproof wil zeggen op een  heldere manier de burgers betrekken bij de besluitvorming.

Dat goede toegankelijke zorg zo hoog scoorde past goed bij het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen. Bovendien zijn het de wethouders van Burgerbelangen, Laura Leijendekkers en Martien Kromwijk, die de afgelopen jaren het Sociaal Domein in de gemeente vorm hebben gegeven. Onder meer door in ieder dorp een Huis van Alles te openen, maar ook het Sociaal Team is in de afgelopen raadsperiode van start gegaan.

Onderwerpen die verder hoog scoorden waren het Groene Hart beschermen (bijna 15%), gelijke kansen voor alle kinderen bij het opgroeien, en woningbouw voor alle doelgroepen (beide ruim 12%). Ook meer mensen aan het werk helpen scoorde hoog.

Lijsttrekker John Kempeneers, die bij bijna alle campagneacties aanwezig was is enthousiast over de informatie die met de zogenaamde “ballenkokers” is opgehaald. “Het is een heel mooie manier om een stem te geven aan de kiezers, die zo niet alleen een keuze voor een partij kunnen maken, maar ook een inhoudelijke opdracht kunnen meegeven”. In totaal hebben kiezers op die manier meer dan  600 keer hun mening kenbaar gemaakt.