Geef topprioriteit aan combinatie wonen, zorg en welzijn

12-03-2018 Midden-Holland  - Mozaïek Wonen heeft samen met een aantal zorginstellingen uit Midden-Holland een concept bedacht om ouderen woonruimte aan te bieden met speciale voorzieningen. Bijvoorbeeld een appartementencomplex met een gezamenlijke ruimte op de begane grond waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen eten, spelletjes doen etc.

De woonconcepten kunnen gemaakt worden in leegstaande panden. Ze roepen in een pamflet de gemeenten op om in actie te komen en thuis wonen voor kwetsbare ouderen topprioriteit te geven in het nieuwe collegeprogramma. Om die concepten te laten slagen is speciale aandacht nodig voor de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld door bestemmingsplannen aan te passen en woonruimte bij winkelcentra toe te staan.

Door kwetsbare ouderen te concentreren in appartementen kan de thuiszorg efficiënter zorg leveren. De ouderen kunnen elkaar een beetje in de gaten houden. Om zorg en welzijn aan de ouderen te kunnen leveren is ook geld nodig. Nu krijgen individuele mensen voorzieningen uit de WMO. Het zou de wooncorporatie en zorginstellingen helpen als zij ook aanspraak zouden kunnen maken op geld via de WMO of Wet Langdurige Zorg voor voorzieningen waar meerdere mensen gebruik van maken, zoals een dagbesteding.

Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur Groene Hart ziekenhuis, vertelt dat er regelmatig ouderen op de spoedeisende hulp komen die eigenlijk niet meer terug naar huis kunnen maar nog te goed zijn voor een verpleeghuis. Voor die categorie zijn de woonconcepten met voorzieningen volgens hem een goede oplossing. Margot van der Starre, voorzitter raad van bestuur van Zorgpartners, vertelt dat de ouderen die in het verpleeghuis komen vaak verwaarloosd zijn en sterk verzwakt. Daarom pleit ze voor een woonconcept voor zelfstandig wonende ouderen met wat ondersteuning zodat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen.

De partijen die samenwerken zijn: Mozaiek wonen, Zorgpartners, Fundis, QuaWonen, Woonpartners Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis en Kwadraat.

 

Zie ook: informatie van de rijksoverheid