Bezwaar tegen foodtruckfestival op Oude Markt

19-06-2018 Bodegraven - De omwonenden van De Oude Markt waren verbaasd toen ze hoorden dat het foodtruckfestival, dat van 28 juni tot en met 30 juni wordt georganiseerd, weer voor hun deur zou komen. Ze hadden verwacht dat het dit jaar op het Raadhuisplein gehouden zou worden omdat dat in 2017 ook de bedoeling was maar toen eenmalig moest worden uitgeweken naar De Oude Markt in verband met een volleybal festijn.

Omdat De Oude Markt volgens het bestemmingsplan geen evenemententerrein is, heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd bij de ODMH die op 16 mei j.l. is verstrekt. De zienswijze van de omwonenden is niet gegrond verklaard. De gemeente heeft nu ook de evenementenvergunning verstrekt.

Bezwaar ongegrond
Nadat de zienswijze niet gegrond was verklaard hebben twee leden van de Klankbordgroep Centrumvisie 14 handtekening opgehaald bij omwonenden die ook bezwaar maakten. Het bezwaar met handtekeningen is naar alle fracties van de gemeenteraad gestuurd. Volgens de twee leden van de klankbordgroep Centrumvisie heeft Els Oliwkiewicz (CU) telefonisch gereageerd en vertelde ze dat Hennie Castelein van Burgerbelangen schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college.

Vragen van Burgerbelangen
In de beantwoording van de vragen zegt het college dat de gemeente niet heeft gezegd dat het evenement eenmalig zou zijn maar de organisatie van het foodtruckfestival. Omdat het vorig jaar een groot succes was, heeft de ondernemersvereniging (B.O.V.) besloten om het foodtruckfestival te herhalen. Het festival is volgens de ODMH kleinschalig en mag daarom op de Oude Markt georganiseerd worden. Het is daar veel gezelliger dan op het Raadhuisplein volgens het college.

De fractie van Burgerbelangen heeft gevraagd hoe de communicatie met de bewoners is verlopen. Volgens het college krijgen de omwonenden een informatiebrief van de gemeente. Er is gesproken met de voorzitter van het wijkteam Bodegraven-Noord, die ook lid is van de klankbordgroep Centrumvisie.

Reactie ODMH
De ODMH schrijft in haar reactie op de zienswijze van de omwonenden dat er in de vergunning een geluidsbeperking is opgenomen tot 70dB en het feest moet om 23.00 uur stoppen. De ODMH verwacht dat de meeste bezoekers met de fiets of te voet komen. Er worden 1.500 bezoekers per dag verwacht maar niet meer dan 500 tegelijk. Daarom verwacht de ODMH geen parkeerproblemen door bezoekers. De bewoners kunnen in de omgeving parkeren zoals bij De Meent en in de parkeergarage op het Raadhuisplein. De omwonenden zijn het daar niet mee eens. De meeste woningen aan De Oude Markt hebben enkel glas zodat ze wel degelijk geluidsoverlast ervaren en parkeren bij De Meent vinden ze best ver weg.

Zie hier de antwoorden op de vragen van burgebelangen en de reactie van de ODMH op de zienswijze van de klankbordgroep