Toegang aanvragen voor gebruik openbare laadpaal

08-10-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Mensen die in Bodegraven-Reeuwijk wonen of werken kunnen via de website www.allego.nl/e-rijders toegang tot een openbare laadpaal aanvragen. Alleen personen die een volledig elektrische auto hebben en niet op eigen terrein kunnen parkeren en laden krijgen toegang. Het college van B&W heeft begin september besloten om de aanpak omtrent openbare laadpalen te herzien. De gemeente laat de plaatsing en exploitatie van openbare

laadpalen geheel over aan de markt. In de vastgestelde beleidsregels is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente marktpartijen toestemming geeft om laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte.

De gemeente en Allego bepalen samen de optimale locatie voor de laadpaal. Hierbij houden ze rekening met de locatie van de aanvrager. De gemeente beslist uiteindelijk waar de laadpaal komt te staan en kijkt bij het bepalen van de locatie onder meer naar de vindbaarheid en de parkeerdruk. Op dit moment worden er strategische kaarten ontwikkeld. Aan de hand van deze kaarten wordt een lijst opgesteld met mogelijke locaties.