Raadsbesluit over arbeidsmigrantenhotels uitgesteld tot na gesprekken met inwoners

31-10-2018 Bodegraven-Reewijk - Er is afgelopen woensdagavond massaal gehoor gegeven aan de oproep van "Belangengroep Toekomst van Bodegraven" om naar de inspraakavond voor de gemeenteraad te komen. De inspraak ging over het plan om twee migrantenflats te bouwen, waarvan een van vijf verdiepingen hoog voor 640 arbeidsmigranten vlakbij de woonwijken Vrijeveld en Weideveld. Burgemeester Christiaan van der Kamp beloofde na de

inspraak dat er op korte termijn een informatieavond georganiseerd zal worden voor de inwoners en raadsleden, zodat de belangen van de investeerders en inwoners tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Er zal ook een klankbordgroep  samengesteld worden. Het raadsbesluit zal pas worden genomen als de raad vindt dat ze voldoende informatie heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Daarom is het raadsbesluit dat gepland was in november van de agenda gehaald.

Ruim 200 inwoners werden ontvangen in gemeentehuis
De ruim 200 inwoners werden netjes ontvangen in het gemeentehuis en hoefden niet buiten op het Raadhuisplein te blijven staan. Er waren stoelen en videoschermen klaargezet in de trouwzaal en in de hal. De publieke tribune in de raadszaal zat helemaal vol. Na de inspraak gaf burgemeester Christiaan van der Kamp tijdens een schorsing van 20 minuten de inwoners gelegenheid om de raadsleden te spreken tijdens het verlaten van het gemeentehuis.Drie initiatiefnemers
De drie initiatiefnemers van het migrantenhotel, Investeerder Martijn Verwoerd, ondernemer Edward Windhorst en beheerder Sjoerd Pijpers, legden uit waarom een migrantenhotel nodig is. Martijn Verwoerd vertelde dat hij met de gemeente heeft afgesproken om ook panden in het dorp op te kopen en deze geschikt te maken voor verhuur aan starters en spoedzoekers. Edward Windhorst vertelde dat hij zelf in Boskoop op 200 m van het migrantenhotel woont en daar geen overlast van ondervindt. Hij zag hoe slecht zijn arbeidsmigranten gehuisvest werden door de arbeidsbureaus en heeft toen zelf huizen gekocht in Bodegraven om zijn flexwerkers te kunnen huisvesten. Zijn ervaring is dat het huisvesten van arbeidsmigranten zonder goed beheer problemen oplevert en daarom heeft hij het initiatief genomen voor een migrantenhotel met professioneel beheer. Volgens Sjoerd Pijpers, die met zijn bedrijf het beheer gaat uitvoeren, is het uitzonderlijk dat hij al zo vroeg wordt betrokken bij het plan.

Belang van twee grote investeerders weegt zwaarder dan van 71 kleine
Het grote pijnpunt voor de toekomstige bewoners van Vrijeveld is dat ze zich bedrogen voelen door de gemeente. Net nadat ze een koopcontract hadden getekend werd bekend gemaakt dat er een migrantenhotel zou komen in plaats van een bedrijf. Dave Gerritsen kon zijn boosheid niet verbergen toen hij opmerkte dat de gemeente het belang van twee grote investeerders kennelijk zwaarder laat wegen dan het belang van 71 kleine investeerders in een huis op Vrijeveld.

Vertrouwen in gemeente verloren
Levi Hoogendoorn woont al sinds 2012 in Weideveld en liet de gemeenteraad zien hoe vaak het bestemmingsplan al is gewijzigd sinds hij er woont. Toen hij zijn huis kocht was het volgens het bestemmingsplan een ruim opgezette wijk met veel groen. Het plan werd steeds aangepast waardoor er meer huizen konden worden gebouwd. Hij heeft het vertrouwen in de gemeente verloren.

Karel Vos is ondernemer, hij woont in Weideveld en heeft een onderneming aan de Duitslandweg. Hij sprak in namens een groot aantal inwoners van Vrijeveld. Frank Rijkaart (VVD) haakte in op zijn opmerking dat sommige inwoners niet durven in te spreken. Hij antwoordde dat hij daar naar moest raden maar vermoedt dat inwoners bang zijn om geassocieerd te worden met tegenstanders van arbeidsmigranten. Hij benadrukte dat dat niet het probleem is. De inwoners voelen zich bedrogen door de gemeente omdat vlak nadat de kavels verkocht waren, bekend werd gemaakt dat er een migrantenhotel zou komen terwijl dat al eerder bekend was. Hij denkt ook dat inwoners bang zijn om te emotioneel te reageren.

Besluit uitgesteld tot een goede afweging genomen kan worden

Burgemeester Christiaan van der Kamp vatte de inspraakavond als volgt samen: "Ik heb zorgen gehoord over het beheer en toezicht, zorgen over wat er gebeurt met vrijkomende panden, zorgen over schaalgrootte en locatie en dat er geen vertrouwen meer is in de gemeente".

Inspreker namens een grote groep inwoners, Karel de Vos, bood aan om in gesprek te gaan met de raadsleden omdat de inwoners veel informatie hebben ingewonnen. Dat aanbod werd aangenomen. Burgemeester Christiaan van der Kamp beloofde op korte termijn een informatieavond te organiseren en een klankbordgroep in te stellen. De gemeenteraad neemt pas een besluit als alle standpunten zijn gehoord en een afgewogen besluit kan worden genomen.

De vergadering van de gemeenteraad is hier terug te zien.