Zilver voor schooldammers De Regenboog

18-03-2019 Reeuwijk Volop spanning tot de allerlaatste ronde, maar de laatste slag was een beslissende slag. Het eerste welpenteam, leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6, van De Regenboog steeg van de vierde plaats naar de tweede en verdiende daarmee zilver en een ticket naar de halve landelijke finale.

 


Afgelopen zaterdag vond het provinciale schooldamtoernooi plaats in de aula van scholengemeenschap de Goudse Waarden in Gouda. Maar liefst 42 teams, waarvan 3 van De Reeuwijkse school De Regenboog, bonden op sportieve wijze de strijd met elkaar aan. Op de momenten dat er gedamd werd, kon je een speld horen vallen en was op de gezichten van de kinderen uiterste concentratie af te lezen.
Niet alleen voor het eerste welpenteam was het toernooi tot en met de laatste ronde spannend, ook de pupillen, leeftijdscategorie groep 7/8, streden om een plek bij de eerste 12 teams, die door mogen gaan naar de halve finale. Ook hier werden er in de laatste ronde goede zaken gedaan en steeg men van de dertiende naar de elfde plek, waarmee ook voor deze  dammers het toernooi een vervolg krijgt.

Met   2 teams naar de halve finale wordt een kroon gezet op het werk van Hans de Knikker, die elke donderdag na schooltijd de damliefhebber de fijne kneepjes van deze intrigerende denksport bijbrengt.