Dag van de leerplicht

23-03-2019 Driebruggen Wethouder Jan Leendert van den Heuvel bezocht tijdens de Dag van de Leerplicht op donderdag 21 maart samen met drie leerplichtambtenaren van de gemeente de leerlingen van groep zeven/acht van basisschool De Wegwijzer. De wethouder liet een filmpje zien en vertelde het een en ander over het recht op onderwijs. Ook werd het belang van het naar school gaan en het halen van een diploma benadrukt.

Recht op onderwijs en ontwikkeling

Tijdens de Dag van de Leerplicht 2019 is het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland gevierd. In 2019 wordt de transitie van leerplicht naar het recht op onderwijs en ontwikkeling verder in gang gezet. Niet ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere onderwijssysteem, sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of staan wellicht met 1-0 achter door een moeilijke thuissituatie of hun gezondheid.

Ieder kind heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van deze dag was dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Hoe vinden ook zij hun plek in de maatschappij? Hoe kunnen zij zich ook optimaal ontwikkelen?

 

Veel kennis en vragen bij de kinderen

De leerlingen wisten al best veel af van leerplicht (vanaf vijf jaar moet je naar school, je mag niet spijbelen, je mag niet buiten de schoolvakanties weg, je moet op tijd moet komen etc.).

De kinderen wilden ook graag nog van alles weten van de wethouder en de leerplichtambtenaren. Zo waren ze er benieuwd hoeveel kinderen zij spreken op één dag en of een leerling wel eens agressief is geworden tijdens een gesprek.

 

Landelijk initiatief

De Dag van de Leerplicht is een landelijk georganiseerde dag. Gemeenten in heel Nederland hebben originele, leuke en leerzame acties bedacht om op deze dag aandacht te vragen voor leerplicht en het recht op onderwijs. Al jaren blijkt de aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval zijn vruchten af te werpen. Door gezamenlijke inspanningen van scholen en gemeenten is het aantal schoolverlaters vorig jaar opnieuw gedaald.