Besluit afwijking bestemmingsplan Plassengebied uitgesteld

24-03-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De oppositie was niet te spreken over de voorwaarden (kaders) om af te wijken van het bestemmingsplan Plassengebied, die wethouder Jan Leendert van den Heuvel had voorgesteld. Dat bleek afgelopen woensdag tijdens de bespreking in de commissie Ruimte in zalencentrum De Brug. Het besluit is met een maand uitgesteld om de wethouder de gelegenheid te geven om met een aangepast voorstel te komen dat beter aansluit

bij de wensen van de gemeenteraad.

Tegenstrijdigheid in huidige bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan Plassengebied is een horecacategorie 1b toegestaan terwijl er tegelijkertijd bij Elfhoeven ook een gebouw is toegestaan met een omvang die past bij een horecagelegenheid met categorie 1c. Het verschil tussen die twee categorieën is vooral gelegen in het aantal verkeersbewegingen die de horecagelegenheid genereert.

Teleurgesteld omdat kaders waren afgestemd op plan ontwikkelaar

Het kaders die het college had voorgesteld waren precies toegesneden op het plan van ontwikkelmaatschappij Elfhoeven. Dat totaalplan voorziet in o.a. 8 woningen, een horecagelegenheid categorie 1c, een botenhelling met -lift en loswal. Deze voorzieningen geven teveel verkeersoverlast op de Notaris d'Aumarielaan volgens omwonenden en raadsleden. De gemeenteraad zou bijna op alle punten een amendement moeten indienen of het hele plan moeten verwerpen. Daarom is besloten om met een nieuw voorstel te komen.

Emoties liepen hoog op bij oppositie
De emoties liepen behoorlijk op bij Elly de Vries (D66) en Lisbeth Hartogh (PvdA) omdat de kaders precies waren afgestemd op het plan van de projectontwikkelaar. Zij hadden verwacht dat het voorstel zou aansluiten bij de wensen van omwonenden en de gemeenteraad.

Restrictie op aantal te gebruiken stoelen

Kees-Willem van Os (VVD) stelde voor om in een overeenkomst met de exploitant op te nemen dat er niet meer dan 160 stoelen mogen worden gebruikt, zodat in feite voldaan wordt aan de gewenste horecacategorie 1b. Dit voorstel kreeg bijval van de andere raadsleden.

Balans tussen natuur en recreatie en toerisme

Merel van Dijk (GroenLinks) vraagt om algemene voorwaarden te stellen aan recreatie en toerisme in de gemeente zoals opgedragen in de motie natuur, recreatie en toerisme in het buitengebied. Die voorwaarden zijn nodig om de balans tussen natuurwaarden en economische belangen te kunnen afwegen. Henk van der Smit (SGP) was het met haar eens. Hij merkte op dat in het raadsvoorstel het plan van de ontwikkelaar wordt verdedigd omdat het werkgelegenheid oplevert. Dat vindt hij verwarrend.

Geen botenhelling en loswal

Jan van Rooijen (CDA) heeft net als Henk van der Smit (SGP), Els Oliwkiewicz (CU) en Hennie Castelein (BB-R) bezwaar tegen de botenhelling en -lift omdat daardoor veel verkeersoverlast ontstaat. De SGP is behalve tegen de botenhelling en -lift, ook tegen de loswal aan de Notaris d'Áumarielaan.