Gemeenteraad ook op radio en tv

26-03-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraadvergadering van woensdag 27 maart wordt vanaf 20.00 uur behalve via de live stream van de gemeente, ook uitgezonden via de lokale omroep op radio en tv. Kijk voor de ontvangstmogelijkheden hier op de website. Bodegraven Spreekt zal een petitie aanbieden waarin aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het procesvoorstel arbeidsmigranten

te verwerpen. De petitie is door meer dan 1.000 mensen ondertekend.

De bespreekpunten in de raad zijn: De Pilot winkeltijden Reeuwijk-Brug, Verordening stimuleringssubsidies Bodegraven-Centrum 2018, Nota Reserves en Voorzieningen en het Procesvoorstel arbeidsmigranten.

De agenda en de livestream zijn hier te vinden.