Locatie Groote Wetering II definitief van de baan voor huisvesting arbeidsmigranten

27-03-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Namens Bodegraven Spreekt overhandigde Levi Hogendoorn afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering een petitie aan burgemeester Christiaan van der Kamp. In de petitie werd aan de gemeenteraad gevraagd om het procesvoorstel arbeidsmigranten niet te accepteren en de locatie Groote Wetering II definitief te schrappen van de lijst voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Aan die oproep is met twee moties gehoor gegeven. Er is 27 maart 2019 een raadsbreed gesteunde motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om alle locaties te schrappen. De motie waarin werd opgeroepen om de locatie Groote Wetering II definitief te schrappen werd gesteund door CDA, CU en VVD en is ook aangenomen

De motie van Groen Links waarin wordt opgeroepen om alleen bedrijven te faciliteren die duurzaam werken is aangehouden tot bespreking tijdens de kadernota. De motie van de SGP waarin wordt gevraagd om een steun- en informatiepunt voor arbeidsmigranten te faciliteren is door het college overgenomen.

Wethouder Dirk-Jan Knol heeft toegezegd om met een complete tijdlijn te komen over het gelopen proces, want volgens hem was de tijdlijn zoals die is gepubliceerd in AD Groene Hart niet compleet. Dat komt niet omdat de gemeente niet heeft voldaan aan het WOB verzoek maar dat komt volgens de wethouder door de formulering van het WOB verzoek. Tijdens de raadsvergadering werd gezegd dat de gemeenteraad geheimhouding had opgelegd aan het college en die geheimhouding te laat had opgeheven.

Het college zal in een raadsinformatiebrief precies vertellen wat de gemeenteraad op 29 mei kan verwachten. Er komt een nieuw procesvoorstel, de kaders worden pas gesteld nadat met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van gedachten is gewisseld.

De cameraman op de foto is van KRO-NCRV. De opnames zijn ten behoeve van een documentaire.