Na de zomer besluit over vervolgtraject tweede Rijnbrug

22-04-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over het vervolgtraject voor de tweede Rijnbrug in het centrum van Bodegraven. Er is in 2017 een rapport verschenen over nut en noodzaak van de tweede Rijnbrug en op 10 april 2019 is een presentatie gegeven over de civiel technische haalbaarheid. Beide  zijn positief over de tweede Rijnbrug.
 

Loopbrug 18 m lang en 2 m breed
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het gaat om een loopbrug die niet geschikt is om over te fietsen. De brug wordt 18 m lang en 2 m breed. De palen voor het remmingwerk zijn rond om de doorstroming van het water zo min mogelijk te beperken. De kosten voor de brug zijn geraamd op 5,5 tot 6 ton.

Nog niet bekend hoe de brug bediend wordt
Hoe de brug bediend zal gaan worden is nog niet bekend. Indien de brug op afstand bediend kan worden, net als de Burgemeester Crolesbrug en Broekvelderbrug, zullen die kosten beperkt zijn. Tijdens de presentatie werden twee varianten getoond, een traditionele ophaalbrug en een moderne brug. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het vervolgtraject zullen de inwoners bij het traject betrokken worden.

Bezwaar van aanwonenden

De heer Schiereck sprak 30 november 2016 de gemeenteraad toe namens de Vereniging Van Eigenaren van de residence Rijnhof. Hij vroeg de gemeenteraad om geen geld beschikbaar te stellen voor de tweede Rijnbrug. De bewoners hebben tijdens de Najaarsmarkt, toen de tijdelijke brug er lag, 's nachts veel overlast ervaren van rondhangende mensen. Ze plassen in de steeg en laten veel vuil achter volgens hem.

Na het vaststellen van de centrumvisie voor Bodegraven zijn enkele inwoners naar de rechter gestapt omdat er geen mogelijkheid was om bezwaar te maken tegen het besluit over de centrumvisie. De rechter had 8 december 2017 de inwoners in het gelijk gesteld. Pas nadat op 21 februari 2018 door de gemeenteraad in een raadsbesluit is opgenomen dat er 23 november 2016 slechts een visie is vastgesteld en er geen besluit is genomen over een plan, is de zaak gerepareerd.