2e Hands Boekenbeurs

16 Nov 2019 - 10:00

Bodegraven - De opbrengst is voor 'Ontmoeting". Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psygische en financiele problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en multi-probleemgezinnen.

We bieden hen steun, zodat ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten. Dit doen we vanuit verschillende locaties in Nederland. Onze hulp varieert van praktische diensten zoals eten en drinken tot aan intensieve (woon) begeleiding. Ontmoeting heeft twee diensten centra, een woon-werkcentrum en verschillende thuishavens. Rondom kwetsbare mensen worden sociale netwerken opgezet, vrijwilligers helpen clienten hun leven weer op de rit te krijgen.

Op zaterdag 16 nocember 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. Bethelkerk, Dronensingel 2, Bodegraven. De Koffie staat klaar!
Heeft u nog boeken over? U kunt ze inleveren bij: Bas van Vliet, Tuinstraat 8, Bodegraven of bij Gerdieneke van Zwet, Kleienburg 44, Bodegraven. Voor ophalen mailt u dan naar: gmvanzwet@gmail.com