Zeven woningen voor spoedzoekers gereserveerd

11-11-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Het komende jaar stellen de woningcorporaties 7 woningen beschikbaar uit de bestaande woningvoorraad voor spoedzoekers. Mozaïek Wonen stelt 5 woningen beschikbaar en Woningbouwvereniging Reeuwijk 2. Het gaat om een mix van woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen.

De beoordeling of een woningzoekende in aanmerking komt voor deze regeling gebeurt door een ‘spoedzoekerscommissie’ bestaande uit een vertegenwoordiger van ieder corporatie en de gemeente. Als de woningzoekende door de commissie wordt aangemerkt als spoedzoeker, dan wordt binnen 2 maanden door de corporatie voor een passende woning aangeboden.

Dit passende aanbod moet geaccepteerd worden. Na weigering wordt de spoedzoeker weer een reguliere woningzoekende. Na een succesvolle bemiddeling krijgt de woningzoekende een tijdelijk huurcontract voor 2 jaar. De tijdelijke huurder blijft een woningzoekende en zoekt in die twee jaar verder naar een reguliere passende woning.

Het betreft een pilot voor een jaar. Daarna wordt gekeken wat de resultaten zijn. Door persoonlijke gesprekken met spoedzoekers is ook meer zicht op de behoefte en de achtergronden van spoedzoekers. Op basis daarvan kan besloten worden om de regeling (in aangepaste vorm) definitief in te voeren.

Bron: Raadsinformatiebrief nr 88