Bespreking 4 begrotingswijzigingen en 4 moties, live te volgen op TV en Radio Bodegraven

11-11-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad bespreekt a.s. woensdag  tijdens de gemeenteraadsvergadering vier wijzigingen c.q. amendementen op de begroting en vier moties. De raadsvergadering wordt woensdag 13 november vanaf 20.00 uur live uitgezonden op TV Bodegraven,

Radio Bodegraven en is te volgen via de internetstream van de gemeente. Raadpleeg hier de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 13 november.

Amendementen
VVD, D66 en Burgerbelangen stellen voor om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing te dempen door 200.000 euro van de kosten te dekken uit het egalisatiefonds en de rest uit het personeelsbudget. D66, Burgerbelangen en PvdA stellen voor om geen 125.000 euro te besteden aan het onderhoud van de wegen maar 60.000 euro. GroenLinks stelt voor om de 10.000 euro te begroten voor vergroening van gemeentelijke gronden. Deze drie amendementen worden ontraden door het college. Het amendement van GoenLinks over de tekst met betrekking op de bezuiniging in het sociaal domein door maatregelen die leiden tot minder kosten, wordt door het college ondersteund.

Moties

De motie van de VVD om belasting (precario) op kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen, die de gemeente vanaf 2020 niet meer mag heffen aan nutsbedrijven, terug te geven aan de inwoners wordt ondersteund door het college. De vraag is wel hoeveel invloed het college daarop kan uitoefenen.

De moetie van de PvdA waarin wordt gevraagd om een compleet overzicht te geven van de subsidie die direct en indirect naar het Evertshuis gaat inzichtelijk te maken, licht in lijn met de plannen van het college en kan worden uitgevoerd.

De motie van D66, Burgerbelangen en PvdA waarin wordt opgeroepen om al in het eerste kwartaal van 2020 de meerjarenafspraken met welzijnsorganisatie SAM te presenteren kan het college niet ondersteunen. Het college heeft daarvoor meer tijd nodig.

Het college heeft nog geen antwoord gegeven op de motie van Burgerbelangen waarin wordt opgeroepen om de infographic over de begroting leesbaarder te maken voor de inwoners. Burgerbelangen vraagt om de infographic zo aan te passen dat duidelijk wordt waar het belastinggeld aan wordt besteed en wat het de inwoners kost.