Zeker ouderen moeten zorgen dat hun wensen bekend zijn in hun naaste omgeving

12-11-2019 Bodegraven -  Dinsdagmiddag was een bijeenkomst georganiseerd in “de Meent” voor belangstellenden over zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De nadruk lag vooral op het duidelijk laten weten aan de omgeving zoals naasten, de huisarts en eventuele zorginstellingen wat de wensen zijn. Juist van groot belang als er in eens een crisissituatie ontstaat. Het is dan duidelijk voor iedereen hoe te handelen als er vragen komen zoals bij ambulanceverpleegkundigen, specialisten, thuiszorg, huisarts of acute opname in het ziekenhuis enz. bij bijvoorbeeld een hartfalen.

U heeft dan duidelijk aangeven of u gereanimeerd wil worden of juist niet. Vanuit de dagelijkse praktijk vertelden Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriatrie bij het Groene Hart Ziekenhuis en dokter Bouma, huisarts in Bodegraven en Marlies Timmer, huisarts in Zwammerdam dat zij dan optimaal in staat zijn om uw wensen omtrent zinvolle zorg te organiseren. Maar ook vragen over een levenstestament werd toegelicht door notaris Leon ter Wal. Het werd deze middag in ieder geval duidelijk: maak je wensen zoveel mogelijk bekend, dat kan veel onrust voorkomen in heftige situaties.

Dokter Marlies Timmer                                       Riëtte Oudenaarden geriatrie G.H.Z.

gv