Minister praat in Bodegraven over overlast vliegverkeer

13-11-2019 Bodegraven - Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 13 november overleg gehad met gemeentebestuurders uit Zuid-Holland en Utrecht over Schiphol. Tijdens dit gesprek vroegen de bestuurders aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarna ging de minister in gesprek met twee groepen bewoners, die dagelijks hinder ondervinden van het vliegtuiglawaai.

 

Wensen bestuurders worden verwerkt in plannen
Ze bracht om 14.00 uur ook een bezoek aan het gemeentehuis in Bodegraven. Op het Raadhuisplein organiseerde Greenpeace een flitsactie. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk) zegt:: ‘Ook in onze gemeente, nota bene op 25 km afstand van Schiphol, is de geluidoverlast nog heftig. Het aantal klachten hierover is de laatste jaren flink toegenomen’. Burgemeester Van der Velde-Menting van gemeente Kaag en Braassem is blij met de komst van de minister naar de regio: ‘Het is belangrijk dat de minister ook de ervaringen hoort van de bewoners en bestuurders van onze regio. Wij hebben veel last van het lage vliegen bij het starten, wat ook in de nacht gebeurt. Dit leidt tot slaapverstoring en is zeer slecht voor de gezondheid van onze inwoners.’

De minister gaf tijdens het gesprek aan dat de ervaringen van de omgeving Schiphol en de duidelijke wens voor minder hinder, worden betrokken bij de plannen die ze nu uitwerkt voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Ook wordt dit betrokken bij de Luchtvaarnota, die gaat over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland op langere termijn.

Ook geluidshinder in Zuid-Holland en Utrecht
De minister was afgelopen zomer al op werkbezoek bij de gemeenten die direct grenzen aan Schiphol, in Noord-Holland. De geluidhinder strekt zich echter uit tot ver in Zuid-Holland en Utrecht. Door de groei van het vliegverkeer zijn ook uit dit gebied steeds meer klachten over geluidhinder en slaapverstoring. Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) neemt het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toe.

Wensenlijstje
De bestuurders hadden een wenslijstje op zak dat zij met de minister hebben besproken. Dat zijn onder andere voorstellen voor het beperken van de geluidhinder:

  • Hervatting van het gezondheidsonderzoek naar de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid van omwonenden (slaapverstoring, luchtkwaliteit etc.)
  • Zorgen voor langere rustige periodes op een dag
  • Borgen dat eventuele groei pas plaatsvindt na het realiseren van hinderbeperking
  • Verder onderzoek naar een luchthaven in zee
  • Voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend als landend verkeer
  • Voorkomen van geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden
  • Beperken van het veelvuldig gebruik van twee parallele banen
  • Beperken van het vliegverkeer in de nacht