Gedeputeerden ondertekenen oproep steun landschap en cultuur

29-10-11 Zuid-Holland - Arno Willems, directeur Landschapsbeheer Nederland.  eindigde op donderdag 27 oktober de landelijke Loop voor Landschap. Gedurende 12 dagen liep Willems iedere dag in een andere provincie een halve marathon en eindigde bij het provinciehuis, waar hij een gesprek had met de gedeputeerde over de bedreiging van ons landschap door de enorme bezuinigingen van het Rijk.

Het Nederlandse cultuurlandschap staat onder grote druk door de recente bezuinigingen van 72% op het budget voor landschap en natuur door de Rijksoverheid. Tien van de twaalf gedeputeerden zetten hun handtekening onder de oproep.

“Groen is geen luxe, maar pure noodzaak om onze welvaart te behouden en de provincie Zuid-Holland interessant te houden als vestigingsplaats.” Met deze opmerking reageerde gedeputeerde Han Weber, na het ondertekenen van de oproep "Wij houden ons Nederlandse cultuurlandschap op de been".

Landschapsbeheer Zuid-Holland deed in haar boodschap aan Han Weber een dringend beroep op de provincie Zuid-Holland om het landschap in Zuid-Holland financieel te blijven ondersteunen. Het landschap en de ondersteuning van duizenden vrijwilligers staat onder druk door de landelijke bezuinigen op natuur en landschap.

Door het stopzetten van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG regeling) kan Landschapsbeheer Zuid-Holland een substantieel deel verliezen van haar budget voor reguliere activiteiten als het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Dat zou betekenen dat een groot aantal van de huidige activiteiten voor de knot- en weidevogelgroepen niet meer kan worden uitgevoerd.